Hotline: + 84 (254) 3610 777

Béc cắt dùng khí Oxy/Acetylen – Morris/Taiwan

112,000 

Mô tả

Béc cắt dùng khí Oxy/Acetylen – Morris/Taiwan

SPECIFICATION

Model TIP Cutting
Range (mm)
OXY. Pressure
(BAR)
Ace. Pressure
(BAR)
Length
(mm)
ANME-1 1/32″ 1-5 1.5 0.5 88
ANME-2 3/64″ 5-10 2 0.5 88
ANME-3 1/16″ 10-30 2.5 1 88
ANME-4 5/64″ 30-60 3 1 88
ANME-5 3/32″ 60-100 3.5 1.5 88
ANME-6 1/8″ 100-200 4 1.5 88

CÔNG TY TNHH HẢI NGỌC – ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC MORRIS/TAIWAN