Hotline: + 84 (254) 3610 777

Đá mài Tyrolit / Thailand

Liên hệ

BASIC * ĐÁ cắt 2 trong 1 cho thép và thép không gỉ được thiết kế để sử dụng cho cả thép và thép không gỉ.

Mô tả

BASIC * ĐÁ mài 2 trong 1 cho thép và thép không gỉ được thiết kế để sử dụng cho cả thép và thép không gỉ.

Tên Kích thước (mm)
Đĩa mài 2 trong  1 Loại 27 loại A30-BF 222854 100 x 6.0 x 16.0

A30-BF

Đĩa mài 2 trong  1 Loại 27 loại A30-BF 222860 125 x 6.0 x 22.2

A30-BF

Đĩa mài 2 trong  1 Loại 27 loại A30- 222863 178 x 6.0 x 22.2

A30-BF

Đĩa mài 2 trong  1  Loại 27 loại A30-BF 222865 230 x 6.0 x 22.2

A30-BF

CÔNG TY TNHH HẢI NGỌC

Địa chỉ : 172 Nguyễn Tri Phương – Phường 7 – TP.Vũng Tàu
Tel: + 84 (254) 3610 777
Fax: +84 (254) 6254 051
Website : www.haingoc.com – Email : info@haingoc.com