Hotline: + 84 (254) 3610 777 - 0905 73 78 79

Máy vát mép ống, dùng lực hít từ tính CGJ 100 – Weltron

Liên hệ

Mô tả

Máy vát mép ống, dùng lực hít từ tính CGJ 100 – Weltron

  • Đường kính ống nhỏ nhất : 160mm
  • Đường kính ống lớn nhất  : Vô cùng
  • Chiều dầy ống : 5-100mm