Hotline: + 84 (254) 3610 777 - 0905 73 78 79

Đồng hồ Oxy/Gas – Morris/Taiwan – VM Series Regulator VICTOR® Style Single Stage with 2 Gauges

895,000 

Đồng hồ Oxy/ Gas hiệu Morris được ứng dụng trong lĩnh vực hàn cắt Kim Loại bằng Oxy/Gas

Được sản xuất bởi hãng Morris/Taiwan

Mô tả

Đồng hồ Oxy/Gas được ứng dụng trong lĩnh vực hàn cắt Kim Loại bằng Oxy/Gas

Được sản xuất bởi hãng Morris/Taiwwan

http://www.ioxygen.com/product/view/145