Hotline: + 84 (254) 3610 777

Đèn khò HE 505-4 – Heating torch

1,850,000 

Đèn khò HE 505 – Heating torch

Mô tả

Thông số kỹ thuật

Model Heating Tip Range
(mm)
OXY.
Pressure
(Kg/cm2)
Propane
Pressure
(Kg/cm2)
OXY.
Consumption
(l/ h)
Propane
Consumption
(l/ h)
Length
(mm)
HE-505-1 2290-2H 5-20 3.5 0.4 9000 2000 650
HE-505-2 2290-3H 5-30 4 0.4 10000 2500 750
HE-505-3 2290-4H 5-40 4.5 0.4 13000 3200 1050
HE-505-4 2290-5H 5-50 5 0.4 16000 4000 1250
HE-505 2290-2H,
2290-3H,
2290-4H,
2290-5H
1050