Hotline: + 84 (254) 3610 777 - 0905 73 78 79

Van chống cháy cho đèn cắt Gas/Oxy H188 – Morris/ Taiwan

Liên hệ

Mô tả

Van chống cháy cho đèn cắt Gas/Oxy H188 – Morris/ Taiwan

CÔNG TY TNHH HẢI NGỌC – ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM – HIỆU MORRIS/TAIWAN

  • Non-return Valve [NV]
  • Flame Arrestor [FA]
  • Dust filter [DF]
  • H188 for Torch
    Max. working pressure: OX : 10 bar (140 psi)
    AC :1.5 bar (22 psi)
    LPG:3.5 bar (50 psi)
Model Gas Max. Flow
(l/h)
Inlet Outlet
H188-R Oxygen 7000 9/16”-18 RH 9/16”-18 RH
H188-L Fuel Gas 2600 9/16”-18 LH 9/16”-18 LH
H188-AR Oxygen 7000 5/8”-18 RH 5/8”-18 RH
H188-AL Fuel Gas 2600 5/8”-18 LH 5/8”-18 LH
H188-RB Oxygen 7000 M16x1.5 RH M16x1.5 RH
H188-LB Fuel Gas 2600 M16x1.5 LH M16x1.5 LH
H188-RGB Oxygen 7000 G 3/8 RH G 3/8 RH
H188-LGB Fuel Gas 2600 G 3/8 LH G 3/8 LH
H188-RA Oxygen 7000 G 1/4 RH G 1/4 RH
H188-LA Fuel Gas 2600 G 1/4 LH G 1/4 LH