Hotline: + 84 (254) 3610 777 - 0905 73 78 79

Van chống cháy ngược dùng cho đồng hồ, đèn cắt Gas/Oxy, hiệu Morris/Taiwan

Liên hệ

Mô tả

Van chống cháy ngược dùng cho đồng hồ, đèn cắt  Gas/Oxy.

Dùng cho đồng hồ : H288LGB; H288RGB

Dùng cho đèn cắt : H188LGB; H188RGB

Được sản xuất bởi chãng Morris/Taiwan

Công ty TNHH Hải Ngọc – Đại lý độc quyền tại Việt Nam – Hiệu Morris/Taiwan

http://www.ioxygen.com/product/cate/60